lipiec 2024
N P W Ś C Pt S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Poznań - R.W.

Wspólnota Braci Zewnętrznych przy kościele Maryi Królowej – Poznań Rynek Wildecki.

W parafii na Wildzie Zmartwychwstańcy pracują od 1924 roku. W skład parafii wchodził kościół parafialny pw. Zmartwychwstania Pańskiego przy ul. Dąbrówki 4/7 oraz kościół rektoralny pw. Maryi Królowej przy Rynku Wildeckim. Była jedna parafia, z jedną kancelarią parafialną ale z dwoma zespołami duszpasterskimi aż do roku ? kiedy to przy kościele rektoralnym utworzona została osobna parafia i przekazana pod zarząd duchowieństwu diecezjalnemu.

Zmartwychwstańcy przy Rynku Wildeckim ( tak jak w innych zmartwychwstańczych parafiach ) prowadzili program duszpasterski proponowany przez diecezję z uwzględnieniem naszego charyzmatu. Ponieważ od połowy lat osiemdziesiątych XX wieku w Zgromadzeniu, a szczególnie w prowincji polskiej Zgromadzenia toczyła się dyskusja nt. współpracy ze świeckimi w początkach Zgromadzenia i dzisiaj, temat ten był również ważny w tamtejszej wspólnocie zakonnej. Odbiciem dyskusji i zapewne modlitw w tym temacie była propozycja skierowana do świeckich mężczyzn tego ośrodka duszpasterskiego włączenia się do wspólnoty Braci Zewnętrznych – świeckich zmartwychwstańców.

Zachęta padła na podatny grunt bo ( jak wynika z dokumentów archiwalnych ) już w pierwszych rekolekcjach ( 1979 rok ) dla kandydatów na BZ byli panowie z Rynku Wildeckiego. Natomiast 5 września 1982 roku jeden z nich ( H. Urbański ) złożył podczas rekolekcji w Dębkach przyrzeczenia, aby żyć, pracować i służyć Panu Bogu jako brat zewnętrzny. Tym samym dał początek ( oficjalnie ) drugiej wspólnocie BZ w prowincji ( tego samego roku powstała też wspólnota BZ w Kościerzynie ).

Dalszy rozwój osobowy tej Wspólnoty.

- 6. IX. 1984 – Sulisławice ( H. Czekała ),

- 3. IX. 1985 – Dębki ( A. Kawecki ),

- 24. IX. 1987 – Stryszawa ( S. Migdalski ),

- 21. IX. 1991 – Dębki ( K. Deskur, K. Paczoski ),

- 25. IX. 1999 – Dębki  ( Z. Mumot ).

Wspólnota od pewnego czasu była pod „skrzydłami” moderatora Wileckiego, a z czasem przestała istnieć. Pozostał jeden z braci chętny, aby dalej uczestniczyć w życiu Wspólnoty. Od ponad roku ( X .2010 ) dołączył na stałe do Wspólnoty na Wildzie.

Tak jak w przypadku Wspólnoty Bytomskiej, również to dotyczy tej Wspólnoty, wspominamy ją ze względów historycznych i dziękujemy za świadectwo życia wszystkim, którzy u początków odradzania się Braci Zewnętrznych stali przy Chrystusie Zmartwychwstałym i z Jego mocą byli przedłużonym świeckim ramieniem braci kapłanów i braci współpracowników.