wrzesień 2023
N P W Ś C Pt S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Relacja z Jubileuszu Braci Zewnętrznych

Relacja z Jubileuszu Braci Zewnętrznych

 

 

            W dniach 1-3 października 2021 roku w Centrum Resurrectionis w Krakowie, głównej siedzibie Polskiej Prowincji Zgromadzenia Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa, odbył się II Zjazd Braci Zewnętrznych. Zjazd ten podyktowany był obchodami dwóch ważnych dla Zgromadzenia wydarzeń. Mianowicie świętowaliśmy 25-lecie powstania Centrum Resurrectionis, jak również 40-lecie reaktywacji wspólnoty Braci Zewnętrznych, której korzenie sięgają lat wielkiej emigracji po upadku Powstania Listopadowego.

 

          Uczestnikami Zjazdu byli przełożeni Zgromadzenia Zmartwychwstańców z o. Generałem Paulem Voisin CR i o. Prowincjałem Krzysztofem Swół na czele,  Moderator Prowincjalny Braci Zewnętrznych o. Tadeusz Gajda, moderatorzy regionalni, księża, klerycy oraz Bracia zewnętrzni z wszystkich regionów Polski, Siostry Zewnętrzne i zaproszeni goście.

 

          Obchody rozpoczęliśmy kolacją w refektarzu przy suto zastawionym stole. Gościnność stała się już tradycją u Zmartwychwstańców w Krakowie. Przy tym całym dobrostanie wszyscy uczestnicy zostali bardzo ciepło przywitani przez o. Prowincjała Krzysztofa Swóła CR. Pierwszy dzień Zjazdu zakończyliśmy Apelem Jasnogórskim.

 

          Poranne modlitwy prowadzone przez Wspólnotę Złocieniecką zapoczątkowały drugi dzień naszego świętowania. Słowa wprowadzenia dokonał o .Prowincjał, a po nim o. Generał Zmartwychwstańców, który przybył z Rzymu i towarzyszył nam przez całe obchody II Zjazdu BZ. Zwrócono uwagę na szczególną więź łączącą duchowieństwo i laikat naszego Zgromadzenia poprzez życie jednym wspólnym charyzmatem. O. Generał przedstawił rolę Braci Zewnętrznych we współczesnym życiu.

 

          Po przerwie na kawę o. Moderator Tadeusz Gajda przedstawił zebranym rozwój Wspólnoty Braci Zewnętrznych na przestrzeni minionych 40-stu lat. Począwszy od 6 września 1981 roku w Dębkach, kiedy to miały miejsce pierwsze przyrzeczenia Braci z Bytomia, aż do dzisaj, gdy Wspólnota BZ liczy192 mężczyzn. Łącznie przez te lata przyrzeczenia złożyło 293 mężczyzn z 14-stu parafii. Podczas spotkania figury Zmartwychwstałego Chrystusa Pana otrzymali Bracia, którzy złożyli przyrzeczenia od 1991- 1996 roku.

 

          Następnie o. prof. dr. hab. Dariusz Tabor CR wprowadza nas w tajniki postmodernistycznej architektury kompleksu Wyższego Seminarium Duchownego Zmartwychwstańców. Jaki ma wpływ wybór lokalizacji (pustelniczej,ucieczka do natury), architektura czterech bram (Inicjacji, Nadziei, Wiedzy, Wiary) na rozwój duchowy człowieka? Ukazuje się nam budowla przesiąknięta symboliką, która w każdym z nas ma również wyraz indywidualny.

 

          Po południu udaliśmy się autokarami do Kalwarii Zebrzydowskiej. Nasz pobyt w tym sanktuarium rozpoczęliśmy Eucharystią, której przewodniczył wikariusz prowincjalny o. Mariusz Mazur. Podczas homilii podkreślił, abyśmy byli silni w wierze, tak jak siedemdziesięciu dwóch uczniów posłanych przez Pana Jezusa, o których słyszeliśmy w ewangelii wg św. Łukasza.

 

Po Mszy Św. wszyscy ustawiliśmy się do pamiątkowego zdjęcia. Potem jeden z o. Bernardynów, będący naszym przewodnikiem, przedstawił nam historię tego miejsca, nazywanym polską Jerozolimą, sięgającą początku XVII w.

 

          Powróciwszy do Krakowa spotkaliśmy się w refektarzu na wystawnej kolacji, podczas której umilał nam czas zespół taneczno-wokalny Złoty Róg.

 

          Ostatni dzień obchodów rozpoczęliśmy wspólną modlitwą poranną, a po śniadaniu o. dr Kazimierz Wójtowicz CR podzielił się wspomnieniami o trudach budowy Centrum Resurrectionis. Mogliśmy zwiedzić pomieszczenia muzealne i Kaplicę Obrządku Bizantyjskiego.

 

          Krótka przerwa na kawę, a po niej uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem o. Prowincjała Krzysztofa Swóła CR  z homilią o. Generała Zmartwychwstańców Paula Voisin CR. Dziękowaliśmy za jubileusze 25-lecia Centrum Resurrectionis i 40-lecie Braci Zewnętrznych. Podczas Mszy Świętej dwóch kandydatów złożyło przyrzeczenia wstępując, ku radości wszystkich, w szeregi Braci Zewnętrznych.

 

          Pokrzepieni duchowo i obiadem powróciliśmy do naszych domów pełni radości, wdzięczności i miłości ku BOGU oraz tych, których dane nam było spotkać.

 

opr. Br. Andrzej Krauza - Krokowa