sierpień 2022
N P W Ś C Pt S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

RDS - Gdańsk

Wierność - ja sam i mój dom chcemy służyć Panu.

Taki temat towarzyszył nam podczas drugiego już w 2013 roku Regionalnego Dnia Skupienia dla  pomorskich BZ, który odbył się w wigilię Święta Miłosierdzia Bożego w Gdańsku.Wszystkie punkty programowe odbyły się zgodnie z założeniami, a więc o godz. 11.00 zawiązanie wspólnoty, krótka prezentacja programu RDS z nauką śpiewu kilku pieśni, adoracja Najświętszego Sakramentu.
Wszystko to odbywało się w dolnym kościele Sanktuarium Miłosierdzia. Na katechezę przeszliśmy do łącznika pomiędzy domem parafialnym a zakonnym. Tu też po niej agapa (z doskonałym gulaszem i słodkimi wypiekami) oraz ''kręgi braterskie'', następnie już w Sanktuarium o 15.00 Koronka do Miłosierdzia

Bożego i Eucharystia kończąca nasz RDS.
Uczestniczyło w tym wydarzeniu 23 braci i kandydatów.

Ojciec Tadeusz kierowaną do nas katechezę prowadził w sposób niezwykle obrazowy i łatwo przyswajalny, zmuszając słuchaczy do wyciągania wniosków i analizy własnych postaw.
Na wstępie przytoczył ulubioną przez siebie frazę o osi liczbowej, gdzie nasze położenie w dążeniu do świętości możemy określić pomiędzy liczbami -10 przez 0 do +10. Oczywiście wymagana jest tendencja wzrostowa.
Dalszą część oparł na epizodzie z Ewangelii św. Jana, gdzie Filip mówi o swoim powołaniu Natanaelowi i rozmowie Natanaela z Jezusem, wskazując na to, że Jezus widzi co w nas ukryte nawet najgłębiej, widzi nas na wskroś. Oddając Mu swoje całe życie, każdą sytuację, każdą chwilę, przychodząc do Niego tacy słabi, jacy jesteśmy, ufając Mu bez granic z pewnością będziemy posuwać się na osi liczbowej w kierunku +10. To czy ja sam i mój dom chcemy służyć Panu, jak mówi Jozue, to czy słowa ''Panu'' nie zastąpię słowami ''pieniądze, kobiety, władza'' należy do sfery naszych wyborów. Wskazówki są jasne i czytelne.

Rozmowa w kręgach odbyła się w trzech grupach i przeznaczony na tą część naszego spotkania czas okazał
się zbyt krótki i już na podsumowanie wypowiedzi go zabrakło.


Z wiosennych Kaszub wielkanocne pozdrowienia ALLELUJA !!!